Pama-agi ug impormasyon

Kun kamo mo salmot sa atong kalingawan, tinguhaa nga ang inyong mga isalmot orihinal ug dili kinupya gikan sa namantalang protektado sa patento o dili ba kaha copyrights kon pinagiyahang katungod.

Bisan unsa basta enteresante, hala, i salmot nganhi sa Balayan sa kalingawan ug katingalahang tahu

Sa mga mu salmot

Dawaton namu ang inyong mga salmot nga may letrato kung handurawan. apan kun nalakip ang iyong nawong, mahimu nga maskarahan namo kana ayha e mantala apan kun mu sugyot kamo nga dili na kinahanglan maskarahan, mahimu gihapon.

Pananglitan, si Anyang nga pinaka dakug mata, dili natu maskarahan para makita ang mata. pero kung si Yayang nga pianaka dakug Totoy, kung mu sugyot si Yayang nga maskarahan ang iyang nawong para ang totoy niya lamang makita; maskarahan namo ang iyang nawong apan rekwesito – kinahanglan wala pay maskara ang i salmot ninyo para ma suta nato nga tinuood ug dili buhat buhat lamang.

Sa mga kalalakihan nga torohanun ug kaisug mu ladlad sa iyang katingalahang tinagu-an walay suliran sa pag mantala. pananglitan si Andoy nga kinadak-an ug otin sa tibuook ka bisay-an ug Mindanao.. kung isug si Andoy nga imantala nga walay maskara kon tabon sa iyang nawong, mahimo gihapon, apan kun gusto niya tabunan ang nawong, andam ang atong maskara arun mura iyang nawong ug is kaptin barbil.

Ipadala lamang ang inyong mga salmot sa  guinness@phrepublic.net lakipi ug deskripsyon ug letrato kon mga litrato. kun kamo ma pili nga guinness sa maong kategorya, e bida ang inyong salmot dinhi nga balayan sa kalingawan ug talagsaon tahu.

Advertisements

pag bilin ug sugyot ug comento

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s