Ang kina gamyan, kina mub-an ug kina dasigan nga tawo sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan

Si Junrey Balawing dese otso (18) Anyos ang pangidaron na tala sa kina gamyan nga tawo sa tibuok ka Bisay-an ug ka Mindanaoan ug siya usab ang na tala nga kina gamyang tawo sa tibuok kalibutan

Usa siya ka anak sa yanong mulopyo sa Sindangan, Zamboanga del Norte Philippines nga kon diin aduna usab siyay 3 nga mga igsuon nga nasa normal nga ka dak-on.

Si Junrey ni tala ang iyang ka dakon sa Baynte tres punto sayes (23.6) purgadas ang iyang ka tas on nga kon diin gamay siya dyutay sa normal nga katas on sa usa katuig nga bata nga adunay kasagarang sukod nga baynte otso (28) purgadas.

Si Junery sa dihang hapit na ang iyang adlaw nga nataw-han kalit lamang siyang na sakit ug nahimung sakiton pag ayo ug human sa iyang usa (1) ka tuig nga edad ni labay ang duha (2) ka bulan, ni undang na siya pag tubo hangtod sa pag tangkod niya ug singko (5) anyos dili siya makalakaw.

Si Junrey karon naa na sa pangidaron nga dese otso (18) anyos apan susama lamang siya ka daku kon gamay dyutay sa usa (1) ka tuig nga bata.

Measuring up: Junrey Balawing is just a little latter than a rooster

Advertisements

One thought on “Ang kina gamyan, kina mub-an ug kina dasigan nga tawo sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan

pag bilin ug sugyot ug comento

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s