Ang kina gamyan, kina mub-an ug kina dasigan nga tawo sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan

Si Junrey Balawing dese otso (18) Anyos ang pangidaron na tala sa kina gamyan nga tawo sa tibuok ka Bisay-an ug ka Mindanaoan ug siya usab ang na tala nga kina gamyang tawo sa tibuok kalibutan

Usa siya ka anak sa yanong mulopyo sa Sindangan, Zamboanga del Norte Philippines nga kon diin aduna usab siyay 3 nga mga igsuon nga nasa normal nga ka dak-on.

Si Junrey ni tala ang iyang ka dakon sa Baynte tres punto sayes (23.6) purgadas ang iyang ka tas on nga kon diin gamay siya dyutay sa normal nga katas on sa usa katuig nga bata nga adunay kasagarang sukod nga baynte otso (28) purgadas.

Si Junery sa dihang hapit na ang iyang adlaw nga nataw-han kalit lamang siyang na sakit ug nahimung sakiton pag ayo ug human sa iyang usa (1) ka tuig nga edad ni labay ang duha (2) ka bulan, ni undang na siya pag tubo hangtod sa pag tangkod niya ug singko (5) anyos dili siya makalakaw.

Si Junrey karon naa na sa pangidaron nga dese otso (18) anyos apan susama lamang siya ka daku kon gamay dyutay sa usa (1) ka tuig nga bata.

Measuring up: Junrey Balawing is just a little latter than a rooster

Advertisements

Kina dako-an ug Otin nga Bisaya sa ka Bisay-an ug ka Mindanaoan

 

Kina dak-an ug otin nga bisaya sa kabisay-an ug ka Mindanaoan

Kina dako an ug Otin sa kabisay-an ug ka Mindanaoan (Salmot nga pang Pinal)

Kinsa siya?

Usa ba siya sa imong mga silingan? Kini usa lamang ka salmot sa usa ka tig sunod sa atong Balayan sa tahu nga talagsa-on ug katingalahan.

Gi panganlan kini sa nag salmot ug Roger. Iyang gi hangyo nga dili na maskarahan kay blards man sab kuno nga letrato.

Matod pa sa nag salmot niini, kini daw siya si Roger ang kina dak-an ug Otin nga na tala sa kabisay-an ug ka Mindanaoan.

Ang kadakon daw sa maung luso kon otin abot ug trese (13) ka purgadas ug susama ka dako sa lata sa sardinas paingon sa iyang Olok. ug ang okok kuno kun ang otin otog ga sinaw daw ug arang ka daku nga daw sama sa olo sa gamay nga bata nga bag-ong panganak. Dako pa kuni kini sa otin sa kabayo nga Mola.

Matod pa sa nag salmot nga kon kini daw si Roger makig hilawas kon makig iyot sa iyang uyab kanhi, hikotan kuno ug panyo ang itang otin aron dyutay laman ang musulod sa buho kon sa bilat sa iyang uyab.

Matod pa nga hapit na kini siya naka patay kay sa labihan daw ug dasok ang iyang kargada sa usa ka babaye nga maanyag ug gugmaan kayo kaniya

Mutoo ba kamo ka abot kini ug trese (13) purgadas?

Matud pa sa nga tabi-tabi, mas dagko man kuno ug otin ang mga Bisaya kumpara sa mga taga Luzon, tinood ba kana?

Apan naa sab nag tahu nga mas dagko daw ug otin nga mga taga Mindanao suma sa usa ka nag taho nga aduna kuno siyay higala usa ka libog subano-tausug nga bosero kon mangis-daay ug pahinante sa usa ka kubkuban.

Matud pa nga kon mangihi kuno ang iyang higala diha raman sa atubangan nila su sama daw ka daku sa sardinas bisan wala ga utog ang otin. Ilado daw sa ngalan nga Akil ang iyang higala ang naka apan daw kay ambungan kaayo kuni kini suma sa nag taho.Ug milikay daw kini sa mga babaye kay may kahadlok nga maka patay siya kun mo iyot. Kini daw iyang higala nga libog subano-tausug kay dese nuebe (19) anyos pa lamang ug wala pay ka bangkaagan sa pakig hilawas kon pakig iyot kay taga bukid man kon probinsiyano ug dili man uso sa bukid ang pakig hilawas kon pakig iyot nga dili pa kasal.

Dili pa na kumperma apan mag padayon  ang atong “Pangita sa Kina Dak an ug Otin sa ka bisay-an ug Ka Mindanaoan” ug sa uban nga kategoreya

==

Pahimundom, kini nga tahu dili alang sa mga bata.  Ug kon ikaw adunay talag saon nga abilidad kon sekreto, I mantala kana, ug ipadala sa atong email guiness@phrepublic.net